bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Szko?a Podstawowa nr im. Jana Paw?a II w Twardogrz
Publikacja dnia: 26.05.2022
Podpisał: Szkoła Podstawowa nr 2
Dokument z dnia: 19.02.2018
Dokument oglądany razy: 43 863