bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Nabór na stanowisko inspektora ds. BHP - 01.09.2020

Zarz?dzenie nr 3/2020/2021 Dyrektora Szko?y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw?a II w Twardogórze w sprawie wszcz?cia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. BHP.

Pełna treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem o naborze w formacie PDFOpublikował: Szko?a Podstawowa nr im. Jana Paw?a II w Twardogrz
Publikacja dnia: 26.05.2022
Podpisał: Dominik Rypiński
Dokument z dnia: 01.09.2020
Dokument oglądany razy: 664